k.ú.: 661091 - Jiříkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583189 - Jiříkovice NUTS5 CZ0643583189
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1156 3688217
zahrada 288 134539
ovoc. sad 1 2645
travní p. 548 84035
vodní pl. nádrž přírodní 78 8366
vodní pl. nádrž umělá 1 297
vodní pl. tok přirozený 397 112866
vodní pl. zamokřená pl. 16 6461
zast. pl. společný dvůr 2 426
zast. pl. zbořeniště 3 714
zast. pl. 419 118643
ostat.pl. dráha 1 22792
ostat.pl. dálnice 7 1896
ostat.pl. jiná plocha 249 94456
ostat.pl. manipulační pl. 93 64894
ostat.pl. neplodná půda 75 21048
ostat.pl. ostat.komunikace 305 97449
ostat.pl. silnice 32 65354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9059
ostat.pl. zeleň 18 2374
Celkem KN 3694 4536531
Par. DKM 3694 4536531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 142
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 393
byt.z. byt 22
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 665
spoluvlastník 912

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.01.2012
THM-G 1:2000 15.02.1973 05.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.