k.ú.: 661368 - Horní Vernéřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 186781
zahrada 153 99358
travní p. mez, stráň 6 6113
travní p. 219 1523739
lesní poz 91 3823951
vodní pl. tok přirozený 13 20092
vodní pl. tok umělý 1 246
vodní pl. zamokřená pl. 1 9120
zast. pl. zbořeniště 1 932
zast. pl. 232 48249
ostat.pl. dráha 2 23833
ostat.pl. jiná plocha 51 38805
ostat.pl. manipulační pl. 4 17593
ostat.pl. mez, stráň 2 3844
ostat.pl. neplodná půda 33 34073
ostat.pl. ostat.komunikace 81 81835
ostat.pl. pohřeb. 1 4999
ostat.pl. silnice 26 65814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8076
ostat.pl. zeleň 4 2582
Celkem KN 935 6000035
Par. DKM 935 6000035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 225
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 187
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2009
THM-V 1:2000 01.07.1970 22.10.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 19:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.