k.ú.: 661449 - Jizbice u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 528563
zahrada 133 92171
ovoc. sad 7 14271
travní p. 267 829152
lesní poz les(ne hospodář) 12 87441
lesní poz 152 1016018
vodní pl. nádrž umělá 5 904
vodní pl. tok přirozený 21 7266
vodní pl. tok umělý 3 1381
zast. pl. zbořeniště 1 198
zast. pl. 135 30465
ostat.pl. jiná plocha 16 6563
ostat.pl. manipulační pl. 3 12546
ostat.pl. neplodná půda 9 7323
ostat.pl. ostat.komunikace 89 62483
ostat.pl. silnice 1 20911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4035
Celkem KN 977 2721691
Par. KMD 977 2721691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 131
LV 188
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 09.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.