k.ú.: 661490 - Josefov u Hodonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586234 - Josefov NUTS5 CZ0645586234
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2113 5006351
vinice dobývací prost. 1 89379
vinice 991 1277372
zahrada 194 74029
ovoc. sad 27 28977
travní p. 81 80497
lesní poz les(ne hospodář) 514 99552
lesní poz 16 24549
vodní pl. rybník 1 1569
vodní pl. tok přirozený 3 33217
zast. pl. zbořeniště 2 234
zast. pl. 267 80068
ostat.pl. dobývací prost. 25 5281
ostat.pl. jiná plocha 86 34037
ostat.pl. manipulační pl. 34 24400
ostat.pl. neplodná půda 47 15367
ostat.pl. ostat.komunikace 798 150373
ostat.pl. pohřeb. 1 3215
ostat.pl. silnice 6 38436
ostat.pl. zeleň 54 12635
Celkem KN 5261 7079538
Par. DKM 5261 7079538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 144
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 253
LV 680
spoluvlastník 1034

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
ZMVM 1:2000 31.12.1978 30.06.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1978 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 19.05.2022 08:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.