k.ú.: 661520 - Dolní Maxov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563633 - Josefův Důl NUTS5 CZ0512563633
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 99 50240
travní p. 437 633527
lesní poz 33 406719
vodní pl. nádrž umělá 9 2055
vodní pl. tok přirozený 1 92
vodní pl. tok umělý 1 45
vodní pl. zamokřená pl. 7 27123
zast. pl. společný dvůr 2 147
zast. pl. zbořeniště 12 1885
zast. pl. 310 70506
ostat.pl. jiná plocha 14 4611
ostat.pl. manipulační pl. 33 32083
ostat.pl. neplodná půda 60 35217
ostat.pl. ostat.komunikace 62 38554
ostat.pl. silnice 6 42425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6254
ostat.pl. zeleň 7 2445
Celkem KN 1096 1353928
Par. DKM 1096 1353928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 55
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 123
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 305
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 311
spoluvlastník 406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.11.1998 1:1000 21.09.1998 *) Od -ověř TO. Nové mapování rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1824 09.11.1998 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.