k.ú.: 661597 - Horní Pochlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560421 - Kaceřov NUTS5 CZ0413560421
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 25515
zahrada 81 46067
travní p. 1 1493
zast. pl. 78 16615
ostat.pl. jiná plocha 7 3378
ostat.pl. manipulační pl. 1 277
ostat.pl. ostat.komunikace 16 15273
ostat.pl. silnice 1 3431
Celkem KN 190 112049
Par. DKM 190 112049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 76
LV 62
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1974 20.12.2004
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 15:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.