k.ú.: 661601 - Kaceřov u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560421 - Kaceřov NUTS5 CZ0413560421
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 3037752
zahrada 151 93383
travní p. mez, stráň 2 20753
travní p. 33 883874
lesní poz les(ne hospodář) 19 874338
lesní poz 1 2714
vodní pl. nádrž umělá 4 28090
vodní pl. tok přirozený 11 57420
vodní pl. zamokřená pl. 2 15445
zast. pl. zbořeniště 4 632
zast. pl. 151 38919
ostat.pl. jiná plocha 44 143179
ostat.pl. manipulační pl. 6 28409
ostat.pl. mez, stráň 2 6973
ostat.pl. neplodná půda 34 184021
ostat.pl. ostat.komunikace 50 83765
ostat.pl. silnice 6 95881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4548
ostat.pl. zeleň 3 9328
Celkem KN 555 5609424
Par. DKM 555 5609424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 146
LV 132
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2006
DKM-KPÚ 07.01.2003 1:1000 26.02.2003 *)
THM-V 1:2000 01.01.1975 18.12.2006
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.