k.ú.: 661635 - Kácov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534129 - Kácov NUTS5 CZ0205534129
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 2245775
zahrada 566 366513
ovoc. sad 4 8302
travní p. 367 1186735
lesní poz les s budovou 2 97
lesní poz 150 1982165
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. rybník 5 5355
vodní pl. tok přirozený 19 369765
vodní pl. tok umělý 8 2046
zast. pl. společný dvůr 15 1939
zast. pl. zbořeniště 8 2427
zast. pl. 729 182724
ostat.pl. dráha 20 134985
ostat.pl. jiná plocha 145 156506
ostat.pl. manipulační pl. 49 175493
ostat.pl. neplodná půda 272 273626
ostat.pl. ostat.komunikace 259 265815
ostat.pl. pohřeb. 5 6378
ostat.pl. silnice 26 151735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 28655
ostat.pl. zeleň 49 50925
Celkem KN 3211 7598201
PK 56 86733
Celkem ZE 56 86733
Par. DKM 1206 5697350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 307
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 19
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 725
byt.z. byt 23
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 832
spoluvlastník 1168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2005 1:1000 05.01.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.05.2022 08:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.