k.ú.: 661651 - Zderadiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534129 - Kácov NUTS5 CZ0205534129
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 482320
zahrada 35 56147
travní p. 96 400832
lesní poz 76 281069
vodní pl. nádrž umělá 2 585
vodní pl. tok přirozený 4 5549
zast. pl. společný dvůr 1 89
zast. pl. zbořeniště 2 562
zast. pl. 35 19557
ostat.pl. jiná plocha 11 3949
ostat.pl. manipulační pl. 2 598
ostat.pl. neplodná půda 61 64164
ostat.pl. ostat.komunikace 32 43765
ostat.pl. silnice 1 3491
ostat.pl. zeleň 3 7052
Celkem KN 403 1369729
Par. DKM 203 1002867
Par. KMD 200 366862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 35
LV 75
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM 1:1000 27.08.1991 nové k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.