k.ú.: 661864 - Prunéřov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2087703
zahrada 106 68242
ovoc. sad 22 49477
travní p. 117 561277
lesní poz les(ne hospodář) 121 1932452
lesní poz ostat.komunikace 17 48367
lesní poz 346 2929586
vodní pl. nádrž přírodní 3 23887
vodní pl. nádrž umělá 26 389227
vodní pl. tok přirozený 60 85026
vodní pl. tok umělý 45 55400
vodní pl. zamokřená pl. 5 47053
zast. pl. společný dvůr 13 9021
zast. pl. zbořeniště 11 4067
zast. pl. 569 489580
ostat.pl. dráha 42 401148
ostat.pl. jiná plocha 298 2598223
ostat.pl. manipulační pl. 257 1616973
ostat.pl. neplodná půda 82 162714
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 11445
ostat.pl. ostat.komunikace 242 245329
ostat.pl. silnice 38 203351
ostat.pl. skládka 2 3552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 54 64887
ostat.pl. zeleň 43 26240
Celkem KN 2608 14114227
Par. DKM 2608 14114227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 24
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 166
bez čp/če tech.vyb 64
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 548
LV 231
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2009
DKM 1:1000 29.12.2006 na části k.ú., část v 1:2880
THM-V 1:2000 01.05.1981 28.12.2006
THM-V 1:2000 31.12.1969 30.04.1981 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.