k.ú.: 661953 - Vrbno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551180 - Kadov NUTS5 CZ0316551180
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1116087
zahrada 65 40934
travní p. 140 1019728
lesní poz 119 553722
vodní pl. nádrž umělá 2 5845
vodní pl. rybník 6 483724
vodní pl. tok přirozený 8 9189
vodní pl. tok umělý 7 2305
vodní pl. zamokřená pl. 3 5321
zast. pl. zbořeniště 1 147
zast. pl. 123 44952
ostat.pl. jiná plocha 87 63489
ostat.pl. manipulační pl. 12 15386
ostat.pl. neplodná půda 85 162266
ostat.pl. ostat.komunikace 63 109095
ostat.pl. silnice 6 32071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10425
Celkem KN 808 3674686
Par. DKM 339 2932159
Par. KMD 469 742527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 119
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 158
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2011
KM-D 1:2000 28.12.2000 24.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 01:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.