k.ú.: 661970 - Kadov u Sněžného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595829 - Kadov NUTS5 CZ0635595829
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 1520202
zahrada 83 30840
travní p. 289 713468
lesní poz 172 2804124
vodní pl. tok přirozený 9 17182
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. zbořeniště 10 851
zast. pl. 120 26570
ostat.pl. jiná plocha 87 90553
ostat.pl. manipulační pl. 33 19608
ostat.pl. neplodná půda 97 50234
ostat.pl. ostat.komunikace 76 55510
ostat.pl. silnice 28 43971
Celkem KN 1342 5373155
Par. KMD 1342 5373155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 117
LV 199
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 00:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.