k.ú.: 662119 - Kalek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563111 - Kalek NUTS5 CZ0422563111
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 510
travní p. 247 1633175
lesní poz les(ne hospodář) 69 11932524
lesní poz 17 44112
vodní pl. nádrž umělá 6 5001
vodní pl. rybník 2 140
vodní pl. tok přirozený 26 26133
vodní pl. tok umělý 1 119
zast. pl. zbořeniště 7 1358
zast. pl. 109 32626
ostat.pl. jiná plocha 31 51824
ostat.pl. manipulační pl. 24 59307
ostat.pl. neplodná půda 86 101464
ostat.pl. ostat.komunikace 75 125974
ostat.pl. pohřeb. 1 2917
ostat.pl. silnice 16 75252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 33466
ostat.pl. zeleň 29 11789
Celkem KN 755 14137691
Par. KMD 755 14137691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 106
LV 122
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2014
S-SK GS 1:2880 1842 23.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.