k.ú.: 662160 - Kalhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587320 - Kalhov NUTS5 CZ0632587320
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 2663058
zahrada 95 46346
travní p. 169 724431
lesní poz 107 1160589
vodní pl. nádrž umělá 4 1517
vodní pl. rybník 10 29183
vodní pl. tok přirozený 19 3699
vodní pl. tok umělý 6 911
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. 77 36735
ostat.pl. jiná plocha 60 35517
ostat.pl. manipulační pl. 4 20541
ostat.pl. neplodná půda 44 31093
ostat.pl. ostat.komunikace 73 72016
ostat.pl. silnice 3 30810
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2448
ostat.pl. zeleň 1 2248
Celkem KN 942 4861158
Par. KMD 942 4861158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 123
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
KM-D 1:2000 15.09.2000 27.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 15.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.