k.ú.: 662208 - Kaliště u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544256 - České Budějovice NUTS5 CZ0311544256
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 258 1799107
zahrada 47 39592
travní p. 188 434493
lesní poz 108 586739
vodní pl. nádrž umělá 13 5204
vodní pl. rybník 10 43215
vodní pl. tok umělý 19 11420
vodní pl. zamokřená pl. 28 42732
zast. pl. společný dvůr 4 542
zast. pl. zbořeniště 8 286
zast. pl. 71 30087
ostat.pl. jiná plocha 73 41892
ostat.pl. manipulační pl. 15 21440
ostat.pl. ostat.komunikace 116 50990
ostat.pl. silnice 2 20993
Celkem KN 960 3128732
Par. DKM 960 3128732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 23
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 12
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 68
LV 115
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1997 17.07.2002
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.