k.ú.: 662216 - Třebotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544256 - České Budějovice NUTS5 CZ0311544256
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 606 2371685
zahrada 169 135945
ovoc. sad 16 19366
travní p. 449 966777
lesní poz 528 1206243
vodní pl. rybník 32 33680
vodní pl. tok přirozený 80 9363
vodní pl. tok umělý 95 22111
vodní pl. zamokřená pl. 61 32032
zast. pl. společný dvůr 1 663
zast. pl. zbořeniště 2 2483
zast. pl. 199 59955
ostat.pl. jiná plocha 174 145097
ostat.pl. manipulační pl. 20 46652
ostat.pl. neplodná půda 6 11092
ostat.pl. ostat.komunikace 413 118134
ostat.pl. pohřeb. 1 2785
ostat.pl. silnice 12 56177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 9044
ostat.pl. zeleň 2 2302
Celkem KN 2880 5251586
Par. DKM 2880 5251586
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 190
LV 309
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1997 26.04.2001
THM-V 1:2000 01.01.1973 01.01.1997 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.