k.ú.: 662259 - Býkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587338 - Kaliště NUTS5 CZ0632587338
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 674504
zahrada 68 28646
travní p. 195 424089
lesní poz 43 576354
vodní pl. rybník 3 55402
vodní pl. tok přirozený 40 6772
zast. pl. 49 18586
ostat.pl. dráha 1 13637
ostat.pl. jiná plocha 13 3945
ostat.pl. manipulační pl. 14 8064
ostat.pl. neplodná půda 34 28497
ostat.pl. ostat.komunikace 47 28086
ostat.pl. silnice 2 10927
Celkem KN 627 1877509
Par. KMD 627 1877509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 70
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
KM-D 1:2000 30.12.1999 16.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 19:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.