k.ú.: 662283 - Kalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 2669942
zahrada 43 42049
travní p. 210 336963
lesní poz 89 646893
vodní pl. nádrž přírodní 1 1992
zast. pl. společný dvůr 1 179
zast. pl. zbořeniště 16 8015
zast. pl. 58 24234
ostat.pl. jiná plocha 6 2665
ostat.pl. manipulační pl. 5 10331
ostat.pl. neplodná půda 32 22921
ostat.pl. ostat.komunikace 48 69682
ostat.pl. silnice 1 14091
Celkem KN 687 3849957
Par. KMD 687 3849957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 11
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 76
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
KM-D 1:2880 11.05.2001 10.12.2014 KM-D
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 11:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.