k.ú.: 662305 - Robeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1812233
chmelnice 8 64067
zahrada 89 53702
travní p. mez, stráň 1 1090
travní p. 167 282347
lesní poz ostat.komunikace 1 821
lesní poz 95 618786
zast. pl. zbořeniště 5 1185
zast. pl. 68 29386
ostat.pl. jiná plocha 4 639
ostat.pl. manipulační pl. 8 4036
ostat.pl. neplodná půda 77 41221
ostat.pl. ostat.komunikace 45 62367
ostat.pl. pohřeb. 1 2914
ostat.pl. silnice 1 14157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6013
ostat.pl. zeleň 1 713
Celkem KN 791 2995677
Par. KMD 791 2995677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 67
LV 80
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
KM-D 1:2880 11.05.2001 25.11.2014 KM-D
S-SK GS 1:2880 1843 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.