k.ú.: 662321 - Kaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595837 - Kaly NUTS5 CZ0643595837
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 738
orná půda školka 3 15940
orná půda 176 1122456
zahrada 119 84539
ovoc. sad 7 67906
travní p. 56 165205
lesní poz 78 639610
vodní pl. nádrž umělá 1 368
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 104 33121
ostat.pl. jiná plocha 29 7414
ostat.pl. manipulační pl. 13 25302
ostat.pl. neplodná půda 104 61806
ostat.pl. ostat.komunikace 50 35535
ostat.pl. silnice 12 28605
ostat.pl. zeleň 1 240
Celkem KN 756 2288870
Par. DKM 756 2288870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 102
LV 137
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 21.07.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1989 20.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.