k.ú.: 662330 - Zahrada - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595837 - Kaly NUTS5 CZ0643595837
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 58
orná půda 14 98819
zahrada 99 65439
ovoc. sad 15 60050
travní p. mez, stráň 2 623
travní p. školka 1 11874
travní p. 188 659494
lesní poz 109 947641
vodní pl. rybník 3 687
vodní pl. tok přirozený 21 9495
zast. pl. zbořeniště 3 439
zast. pl. 55 15338
ostat.pl. jiná plocha 17 6127
ostat.pl. manipulační pl. 3 584
ostat.pl. neplodná půda 146 118099
ostat.pl. ostat.komunikace 60 24348
Celkem KN 737 2019115
Par. DKM 737 2019115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 91
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 21.07.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1989 20.07.2000 1:1000,1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 12:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.