k.ú.: 662356 - Nízká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548103 - Kámen NUTS5 CZ0633548103
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1697074
zahrada 30 27344
travní p. 151 263997
lesní poz les s budovou 1 110
lesní poz ostat.komunikace 1 108
lesní poz 130 1265361
vodní pl. rybník 7 42037
vodní pl. tok umělý 2 456
vodní pl. zamokřená pl. 4 6883
zast. pl. společný dvůr 5 417
zast. pl. zbořeniště 5 1802
zast. pl. 33 20108
ostat.pl. jiná plocha 19 32625
ostat.pl. manipulační pl. 10 11405
ostat.pl. neplodná půda 15 15748
ostat.pl. ostat.komunikace 102 66174
ostat.pl. silnice 14 13252
ostat.pl. zeleň 2 3094
Celkem KN 787 3467995
Par. KMD 787 3467995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 19
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 32
LV 78
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1829 21.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.