k.ú.: 662411 - Kamenec u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578207 - Kamenec u Poličky NUTS5 CZ0533578207
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1251 4486277
zahrada 491 260707
ovoc. sad 4 17102
travní p. 745 1439789
lesní poz 274 1066790
vodní pl. nádrž umělá 26 71167
vodní pl. tok přirozený 49 18155
vodní pl. tok umělý 33 6610
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 8 1666
zast. pl. 382 105136
ostat.pl. dráha 4 31278
ostat.pl. jiná plocha 288 108895
ostat.pl. manipulační pl. 39 28687
ostat.pl. neplodná půda 41 20142
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 707
ostat.pl. ostat.komunikace 418 259762
ostat.pl. pohřeb. 1 264
ostat.pl. silnice 89 61046
ostat.pl. zeleň 34 45694
Celkem KN 4179 8029898
Par. KMD 4179 8029898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 361
byt.z. byt 3
byt.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 478
spoluvlastník 659

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.