k.ú.: 662640 - Kamenický Šenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561681 - Kamenický Šenov NUTS5 CZ0511561681
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 294760
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1239 617551
ovoc. sad 1 16107
travní p. 688 3918524
lesní poz 88 1529341
vodní pl. nádrž umělá 7 3971
vodní pl. tok přirozený 23 12946
vodní pl. tok umělý 3 739
vodní pl. zamokřená pl. 18 15632
zast. pl. společný dvůr 47 11299
zast. pl. zbořeniště 132 39620
zast. pl. 1317 402255
ostat.pl. dráha 23 130333
ostat.pl. jiná plocha 188 83285
ostat.pl. manipulační pl. 78 130016
ostat.pl. neplodná půda 285 363783
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4474
ostat.pl. ostat.komunikace 523 297987
ostat.pl. pohřeb. 2 12210
ostat.pl. silnice 16 127305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 139473
ostat.pl. zeleň 17 20330
Celkem KN 4743 8171966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 528
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 31
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 177
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. garáž 35
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 43
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 236
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 1263
byt.z. byt 559
obč.z. byt 14
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 575
LV 1523
spoluvlastník 2224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.