k.ú.: 662640 - Kamenický Šenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561681 - Kamenický Šenov NUTS5 CZ0511561681
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 27.11.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 294760
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 1236 615922
ovoc. sad 1 16107
travní p. 687 3918708
lesní poz 89 1527734
vodní pl. nádrž umělá 7 3971
vodní pl. tok přirozený 23 12946
vodní pl. tok umělý 3 739
vodní pl. zamokřená pl. 19 15632
zast. pl. společný dvůr 46 10821
zast. pl. zbořeniště 130 39273
zast. pl. 1336 401942
ostat.pl. dráha 23 130333
ostat.pl. jiná plocha 192 85918
ostat.pl. manipulační pl. 78 130016
ostat.pl. neplodná půda 287 363783
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 4474
ostat.pl. ostat.komunikace 525 299587
ostat.pl. pohřeb. 2 12210
ostat.pl. silnice 16 127305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 139429
ostat.pl. zeleň 17 20330
Celkem KN 4765 8171965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 664
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 236
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 1283
byt.z. byt 559
obč.z. byt 22
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 587
LV 1537
spoluvlastník 2255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 28.11.2022 02:49

Aktuality

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

14.11.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2022) je k dispozici ke stažení.