k.ú.: 662658 - Kamenička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587346 - Kamenice NUTS5 CZ0632587346
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 700 4226000
zahrada 112 69148
travní p. 388 1120831
lesní poz les(ne hospodář) 1 2626
lesní poz 156 1770247
vodní pl. nádrž umělá 4 5103
vodní pl. rybník 3 4828
vodní pl. tok přirozený 11 1063
vodní pl. tok umělý 11 2937
zast. pl. společný dvůr 1 1117
zast. pl. zbořeniště 3 413
zast. pl. 118 49135
ostat.pl. jiná plocha 32 11894
ostat.pl. manipulační pl. 28 48460
ostat.pl. neplodná půda 179 103596
ostat.pl. ostat.komunikace 143 79086
ostat.pl. silnice 1 28239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 795
ostat.pl. zeleň 7 4346
Celkem KN 1900 7529864
Par. KMD 1900 7529864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 109
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 162
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.