k.ú.: 662674 - Kameničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580422 - Kameničná NUTS5 CZ0534580422
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 2905494
zahrada školka 1 4383
zahrada 198 229650
ovoc. sad 1 1978
travní p. 275 1390025
lesní poz 126 982299
vodní pl. nádrž přírodní 3 10566
vodní pl. tok přirozený 58 17608
vodní pl. tok umělý 7 3040
zast. pl. společný dvůr 2 1391
zast. pl. zbořeniště 4 1310
zast. pl. 195 61325
ostat.pl. jiná plocha 56 10885
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 124
ostat.pl. manipulační pl. 37 36348
ostat.pl. neplodná půda 2 835
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 439
ostat.pl. ostat.komunikace 125 154589
ostat.pl. pohřeb. 1 711
ostat.pl. silnice 4 19970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3249
ostat.pl. zeleň 21 14710
Celkem KN 1295 5850929
Par. DKM 1295 5850929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 258
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2009
DKM-KPÚ 17.08.2007 1:1000 20.08.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1840 20.08.2007
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.