k.ú.: 662712 - Kamenná u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535982 - Kamenná NUTS5 CZ0311535982
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1335782
zahrada 107 71796
travní p. 283 2757945
lesní poz 256 1654485
vodní pl. nádrž přírodní 4 5024
vodní pl. nádrž umělá 1 1040
vodní pl. rybník 7 11261
vodní pl. tok přirozený 45 32087
vodní pl. tok umělý 14 9705
vodní pl. zamokřená pl. 11 22374
zast. pl. zbořeniště 10 4226
zast. pl. 146 45675
ostat.pl. jiná plocha 99 91832
ostat.pl. manipulační pl. 13 35743
ostat.pl. mez, stráň 1 779
ostat.pl. neplodná půda 94 146609
ostat.pl. ostat.komunikace 93 133002
ostat.pl. silnice 4 19393
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8762
ostat.pl. zeleň 7 7605
Celkem KN 1329 6395125
Par. DKM 888 4522187
Par. KMD 441 1872938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 142
LV 149
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.2024 mapování intravilánu
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 17.03.2014
S-SK GS 1:2880 1870 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 15:13

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.