k.ú.: 662712 - Kamenná u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535982 - Kamenná NUTS5 CZ0311535982
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1928828
zahrada 37 32658
travní p. 258 2196696
lesní poz 247 1641215
vodní pl. nádrž přírodní 4 5024
vodní pl. nádrž umělá 1 1024
vodní pl. rybník 7 11199
vodní pl. tok přirozený 41 31170
vodní pl. tok umělý 14 9705
vodní pl. zamokřená pl. 11 22374
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 18 6527
zast. pl. 141 45118
ostat.pl. jiná plocha 58 76199
ostat.pl. manipulační pl. 51 57793
ostat.pl. neplodná půda 113 163760
ostat.pl. ostat.komunikace 92 135401
ostat.pl. silnice 12 20069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8758
Celkem KN 1290 6393592
Par. DKM 494 4296628
Par. KMD 796 2096964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 4
Celkem BUD 138
LV 149
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 17.03.2014
S-SK GS 1:2880 1870 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.05.2022 12:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.