k.ú.: 662747 - Kamenná u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587362 - Kamenná NUTS5 CZ0632587362
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 3195186
zahrada 93 57040
ovoc. sad 2 19401
travní p. 232 1011942
lesní poz 266 1651047
vodní pl. nádrž umělá 3 2769
vodní pl. rybník 2 6169
vodní pl. tok přirozený 23 32226
zast. pl. 123 56405
ostat.pl. dráha 14 44472
ostat.pl. jiná plocha 78 22033
ostat.pl. manipulační pl. 66 34327
ostat.pl. neplodná půda 52 22425
ostat.pl. ostat.komunikace 137 135708
ostat.pl. silnice 3 35760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 614
ostat.pl. zeleň 5 4652
Celkem KN 1341 6332176
Par. KMD 1341 6332176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 116
LV 147
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
KM-D 1:2000 09.08.2000 20.06.2016
S-SK GS 1:2880 1838 09.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.