k.ú.: 662771 - Klementice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590801 - Kamenná NUTS5 CZ0634590801
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1204
orná půda 78 244445
zahrada 40 31550
travní p. 35 25054
lesní poz 15 324953
vodní pl. nádrž umělá 1 2708
zast. pl. 26 11166
ostat.pl. jiná plocha 1 346
ostat.pl. mez, stráň 12 3212
ostat.pl. ostat.komunikace 4 6082
Celkem KN 215 650720
Par. KMD 215 650720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
LV 44
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1824 23.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.