k.ú.: 662780 - Kamenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536571 - Kamenná NUTS5 CZ0715536571
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1091440
zahrada 185 108812
travní p. 131 248985
lesní poz 86 3413490
vodní pl. nádrž umělá 1 101
vodní pl. tok přirozený 16 5995
vodní pl. tok umělý 6 2138
zast. pl. zbořeniště 6 1970
zast. pl. 180 53006
ostat.pl. jiná plocha 55 36228
ostat.pl. manipulační pl. 10 6442
ostat.pl. neplodná půda 52 36459
ostat.pl. ostat.komunikace 78 72749
ostat.pl. silnice 2 22911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12912
ostat.pl. zeleň 6 8722
Celkem KN 946 5122360
Par. KMD 946 5122360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 173
byt.z. byt 101
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 102
LV 295
spoluvlastník 476

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2017
KM-D 1:2000 15.11.2000 01.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1893 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.