k.ú.: 662968 - Kamenný Újezd u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541150 - Kamenný Újezd NUTS5 CZ0326541150
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 756 2602300
zahrada 508 390708
travní p. 192 426696
lesní poz 40 3575972
vodní pl. rybník 1 13737
vodní pl. tok přirozený 12 42408
vodní pl. tok umělý 95 25525
vodní pl. zamokřená pl. 32 10217
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 603 137671
ostat.pl. dráha 21 32489
ostat.pl. jiná plocha 153 107203
ostat.pl. manipulační pl. 5 28695
ostat.pl. neplodná půda 66 40732
ostat.pl. ostat.komunikace 157 168054
ostat.pl. pohřeb. 1 3422
ostat.pl. silnice 30 73751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5285
ostat.pl. zeleň 7 28616
Celkem KN 2686 7713634
Par. DKM 2686 7713634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 352
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 7
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 597
LV 686
spoluvlastník 946

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2012
DKM 1:1000 13.08.2012
THM-G 1:2000 24.02.1983 13.08.2012 na hranici s k.ú. Pavlovsko část dekadizována
ZMVM 1:2000 24.02.1983 13.08.2012
THM-V 1:1000 15.05.1975 13.08.2012 Mapové listy Pl. 1-7/31, 1-7/33 - součást lokality Hrádek
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 14:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.