k.ú.: 662992 - Kanice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566144 - Kanice NUTS5 CZ0321566144
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 3485364
zahrada 115 106703
ovoc. sad 4 18357
travní p. 93 887871
lesní poz 234 2420145
vodní pl. nádrž přírodní 1 2604
vodní pl. nádrž umělá 5 7193
vodní pl. tok přirozený 4 19279
zast. pl. zbořeniště 3 865
zast. pl. 154 82834
ostat.pl. jiná plocha 49 55120
ostat.pl. manipulační pl. 19 19166
ostat.pl. neplodná půda 49 164164
ostat.pl. ostat.komunikace 134 220874
ostat.pl. silnice 16 79775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3526
ostat.pl. zeleň 2 20877
Celkem KN 1052 7594717
Par. DKM 1052 7594717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 153
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 205
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.02.2013
DKM 1:1000 14.02.2013
DKM-KPÚ 19.12.2007 1:1000 02.01.2008 *)
ZMVM 1:2000 01.12.1990 14.02.2013
THM-G 1:2000 01.05.1972 14.02.2013
THM-V 1:2000 01.05.1972 14.02.2013
S-SK GS 1:2880 1900 02.01.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.