k.ú.: 663000 - Kanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583197 - Kanice NUTS5 CZ0643583197
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 637 524821
zahrada 260 125031
ovoc. sad 7 9728
travní p. 250 207368
lesní poz les s budovou 6 218
lesní poz ostat.komunikace 1 50936
lesní poz 91 6830149
vodní pl. nádrž umělá 2 412
vodní pl. tok přirozený 10 25527
zast. pl. společný dvůr 16 984
zast. pl. zbořeniště 11 543
zast. pl. 592 133356
ostat.pl. jiná plocha 169 120275
ostat.pl. manipulační pl. 21 44718
ostat.pl. neplodná půda 6 12621
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 638
ostat.pl. ostat.komunikace 127 81846
ostat.pl. silnice 39 30957
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6428
ostat.pl. zeleň 15 6560
Celkem KN 2265 8213116
Par. DKM 2265 8213116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 340
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 114
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 4
Celkem BUD 590
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 749
spoluvlastník 1013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 27.09.2007
THM-V 1:2000 01.04.1979 26.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.