k.ú.: 663018 - Kaničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553778 - Kaničky NUTS5 CZ0321553778
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 558
orná půda 80 617681
zahrada mez, stráň 1 185
zahrada 38 27702
travní p. mez, stráň 15 7862
travní p. 106 332594
lesní poz 112 411683
vodní pl. nádrž umělá 1 182
vodní pl. tok přirozený 17 6249
vodní pl. tok umělý 1 8
zast. pl. 30 15890
ostat.pl. jiná plocha 31 14070
ostat.pl. neplodná půda 6 2577
ostat.pl. ostat.komunikace 112 48847
ostat.pl. silnice 2 9044
Celkem KN 556 1495132
Par. DKM 556 1495132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 30
LV 47
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2009
ZMVM 01.01.1900 26.03.2009 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1900 26.03.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 05:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.