k.ú.: 663263 - Karlín na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586242 - Karlín NUTS5 CZ0645586242
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 1618503
vinice 69 85272
zahrada 90 78424
ovoc. sad 1 2747
travní p. 4 60954
lesní poz 2 37736
vodní pl. tok přirozený 1 12234
vodní pl. tok umělý 5 821
zast. pl. společný dvůr 2 466
zast. pl. zbořeniště 7 1602
zast. pl. 109 47158
ostat.pl. jiná plocha 23 7033
ostat.pl. manipulační pl. 1 119
ostat.pl. neplodná půda 4 1114
ostat.pl. ostat.komunikace 89 100845
ostat.pl. pohřeb. 2 1438
ostat.pl. silnice 3 9322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26202
ostat.pl. zeleň 78 145094
Celkem KN 1006 2237084
Par. DKM 1006 2237084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 105
LV 296
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2006
DKM-KPÚ 15.04.2003 1:1000 15.04.2003 *) DKM na části po KPÚ.
THM-V 1:2000 01.10.1976 12.06.2006 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.10.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 24.05.2022 18:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.