k.ú.: 663298 - Nová Pláň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 546950 - Nová Pláň NUTS5 CZ0801546950
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 103157
zahrada 21 15099
travní p. 84 175877
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 26 961760
vodní pl. nádrž umělá 2 308003
vodní pl. tok přirozený 10 5209
zast. pl. zbořeniště 3 923
zast. pl. 56 18825
ostat.pl. jiná plocha 52 42417
ostat.pl. manipulační pl. 3 955
ostat.pl. neplodná půda 29 13607
ostat.pl. ostat.komunikace 67 38635
ostat.pl. pohřeb. 1 923
ostat.pl. silnice 20 33880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1528
Celkem KN 408 1720868
Par. KMD 408 1720868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 57
LV 58
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 27.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.