k.ú.: 663328 - Karlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577219 - Karlovice NUTS5 CZ0514577219
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 893 4497811
zahrada 390 335173
ovoc. sad 13 56047
travní p. skleník-pařeniš. 3 7343
travní p. 1180 2014129
lesní poz 244 2145723
vodní pl. nádrž přírodní 1 11419
vodní pl. nádrž umělá 3 2081
vodní pl. rybník 17 116214
vodní pl. tok přirozený 299 72660
vodní pl. tok umělý 28 6380
vodní pl. zamokřená pl. 7 11269
zast. pl. společný dvůr 1 3462
zast. pl. zbořeniště 14 2849
zast. pl. 618 184498
ostat.pl. dráha 7 44521
ostat.pl. jiná plocha 78 42548
ostat.pl. manipulační pl. 154 188048
ostat.pl. neplodná půda 104 72516
ostat.pl. ostat.komunikace 300 214949
ostat.pl. pohřeb. 1 1849
ostat.pl. silnice 51 156262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 27160
ostat.pl. zeleň 4 2617
Celkem KN 4421 10217528
Par. KMD 4421 10217528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 180
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 71
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 44
Celkem BUD 592
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 6
Celkem JED 21
LV 951
spoluvlastník 3759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843 29.06.2017 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.