k.ú.: 663379 - Karlovice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 587052 - Karlovice NUTS5 CZ0724587052
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 964088
zahrada 134 62154
ovoc. sad 1 1164
travní p. mez, stráň 1 332
travní p. 84 89230
lesní poz 50 757310
vodní pl. tok přirozený 15 9362
zast. pl. společný dvůr 3 127
zast. pl. 105 38105
ostat.pl. jiná plocha 29 27781
ostat.pl. manipulační pl. 29 21408
ostat.pl. neplodná půda 41 17280
ostat.pl. ostat.komunikace 77 51857
ostat.pl. silnice 3 7932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5226
ostat.pl. zeleň 11 23402
Celkem KN 908 2076758
Par. DKM 908 2076758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 101
LV 232
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.07.2019
DKM 1:1000 31.01.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1989 31.01.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.