k.ú.: 663387 - Karlovice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597481 - Karlovice NUTS5 CZ0801597481
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81034 - Vrbno pod Pradědem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 101023
zahrada 517 523200
ovoc. sad 2 9574
travní p. mez, stráň 9 4516
travní p. 394 2077741
lesní poz 68 11688536
vodní pl. nádrž umělá 1 422
vodní pl. rybník 2 1718
vodní pl. tok přirozený 75 164845
vodní pl. tok umělý 7 7193
zast. pl. společný dvůr 3 1527
zast. pl. zbořeniště 10 2032
zast. pl. 517 122905
ostat.pl. dráha 1 55800
ostat.pl. jiná plocha 176 103425
ostat.pl. manipulační pl. 21 45822
ostat.pl. mez, stráň 20 12408
ostat.pl. neplodná půda 52 55195
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 257
ostat.pl. ostat.komunikace 222 198111
ostat.pl. pohřeb. 2 5794
ostat.pl. silnice 23 83921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13458
ostat.pl. zeleň 76 42707
Celkem KN 2244 15322130
Par. DKM 1785 1962009
Par. KMD 459 13360121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 287
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 514
byt.z. byt 59
Celkem JED 59
LV 560
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2021 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 15.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.