k.ú.: 663549 - Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 60175
zahrada 194 116352
travní p. 121 482795
vodní pl. nádrž umělá 1 1033
vodní pl. tok přirozený 1 23964
zast. pl. zbořeniště 11 4657
zast. pl. 800 299647
ostat.pl. dráha 2 78846
ostat.pl. jiná plocha 294 330443
ostat.pl. manipulační pl. 92 356844
ostat.pl. neplodná půda 42 26894
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 131
ostat.pl. ostat.komunikace 279 278581
ostat.pl. silnice 63 121307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 305840
ostat.pl. zeleň 21 34956
Celkem KN 1950 2522465
Par. DKM 1950 2522465
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 63
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 263
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 764
byt.z. byt 440
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 13
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 181
obč.z. dílna 5
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 660
LV 1253
spoluvlastník 2149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2010
THM-V 1:1000 01.01.1970 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.