k.ú.: 663581 - Bohatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 197093
zahrada 267 106096
travní p. 123 241322
lesní poz les(ne hospodář) 1 26536
vodní pl. nádrž umělá 1 133
vodní pl. zamokřená pl. 1 551
zast. pl. zbořeniště 11 582
zast. pl. 869 184149
ostat.pl. dobývací prost. 3 2756
ostat.pl. dráha 8 106185
ostat.pl. jiná plocha 177 143221
ostat.pl. manipulační pl. 97 216543
ostat.pl. neplodná půda 46 42034
ostat.pl. ostat.komunikace 176 117769
ostat.pl. silnice 19 100048
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24171
ostat.pl. zeleň 162 63799
Celkem KN 2021 1572988
Par. DKM 2021 1572988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 227
č.p. byt.dům 59
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 44
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 310
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 846
byt.z. byt 675
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 162
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 875
LV 1423
spoluvlastník 2617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2007
THM-V 1:1000 01.01.1973 06.12.2007
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.