k.ú.: 663778 - Karolinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542911 - Karolinka NUTS5 CZ0723542911
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 703033
zahrada 298 232815
ovoc. sad 1 3925
travní p. mez, stráň 20 60919
travní p. 2161 6717027
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 1647 31285749
vodní pl. nádrž umělá 7 483531
vodní pl. tok přirozený 169 254184
vodní pl. zamokřená pl. 3 491
zast. pl. společný dvůr 3 2470
zast. pl. zbořeniště 36 4291
zast. pl. 1278 309084
ostat.pl. dráha 7 58041
ostat.pl. jiná plocha 402 215669
ostat.pl. manipulační pl. 52 106789
ostat.pl. neplodná půda 745 1077446
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 838
ostat.pl. ostat.komunikace 859 622040
ostat.pl. pohřeb. 1 15663
ostat.pl. silnice 164 72347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 67012
ostat.pl. zeleň 16 17682
Celkem KN 8367 42311104
Par. KMD 8367 42311104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 258
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 276
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če garáž 270
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 158
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1264
byt.z. byt 465
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 20
obč.z. garáž 6
Celkem JED 501
LV 1630
spoluvlastník 2792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 20.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.