k.ú.: 663824 - Karviná-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598917 - Karviná NUTS5 CZ0803598917
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 761 1354321
zahrada skleník-pařeniš. 2 125
zahrada 1311 678119
travní p. 115 59800
lesní poz les(ne hospodář) 7 238890
lesní poz 12 25201
vodní pl. nádrž přírodní 4 118710
vodní pl. nádrž umělá 5 10900
vodní pl. tok přirozený 43 200661
vodní pl. zamokřená pl. 11 6519
zast. pl. společný dvůr 93 250027
zast. pl. zbořeniště 46 27025
zast. pl. 6335 1284959
ostat.pl. dráha 36 112728
ostat.pl. jiná plocha 1145 532160
ostat.pl. manipulační pl. 167 436483
ostat.pl. neplodná půda 212 256410
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 10291
ostat.pl. ostat.komunikace 1488 1201199
ostat.pl. pohřeb. 3 41824
ostat.pl. silnice 97 356762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 124 275116
ostat.pl. zeleň 1333 2138676
Celkem KN 13364 9616906
Par. DKM 13364 9616906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 979
č.p. doprava 3
č.p. garáž 231
č.p. jiná st. 67
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 221
č.p. rod.dům 1123
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 9
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 801
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1732
bez čp/če jiná st. 185
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 111
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 22
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 87
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 138
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 5859
byt.z. byt 6179
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 75
byt.z. j.nebyt 68
obč.z. byt 70
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 28
Celkem JED 6425
LV 8183
spoluvlastník 13390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2003
Ins. A 1:1000 31.12.1951 20.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 07:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.