k.ú.: 663981 - Ráj - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598917 - Karviná NUTS5 CZ0803598917
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1190807
zahrada skleník-pařeniš. 1 46
zahrada 1527 1085272
travní p. mez, stráň 2 141
travní p. 281 525938
lesní poz les(ne hospodář) 49 2104915
lesní poz 98 188464
vodní pl. nádrž přírodní 1 3282
vodní pl. nádrž umělá 2 2656
vodní pl. rybník 5 4219
vodní pl. tok přirozený 13 173308
vodní pl. tok umělý 1 231
vodní pl. zamokřená pl. 56 65041
zast. pl. 2844 468099
ostat.pl. jiná plocha 700 260786
ostat.pl. manipulační pl. 64 163692
ostat.pl. mez, stráň 1 3626
ostat.pl. neplodná půda 113 160774
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 2407
ostat.pl. ostat.komunikace 483 466448
ostat.pl. pohřeb. 2 54305
ostat.pl. silnice 37 78115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 119132
ostat.pl. zeleň 374 514014
Celkem KN 7040 7635718
Par. DKM 7040 7635718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 351
č.p. garáž 88
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 67
č.p. rod.dům 797
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 562
č.e. jiná st. 42
č.e. rod.rekr 124
č.e. zem.stav 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 194
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 45
bez čp/če tech.vyb 34
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2558
byt.z. byt 2181
byt.z. garáž 94
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 2316
LV 4330
spoluvlastník 7285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2003
Ins. A 1:1000 31.12.1952 31.05.2003 reambulace v r. 1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.