k.ú.: 664014 - Darkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598917 - Karviná NUTS5 CZ0803598917
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8111 - Karviná
Pověřený obecní úřad 81111 - Karviná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 956406
zahrada 688 524452
travní p. 64 105402
lesní poz les(ne hospodář) 481 820713
lesní poz 59 91355
vodní pl. nádrž umělá 47 344846
vodní pl. tok přirozený 19 182392
vodní pl. zamokřená pl. 117 509336
zast. pl. společný dvůr 10 23883
zast. pl. zbořeniště 30 9533
zast. pl. 314 97459
ostat.pl. dobývací prost. 4 2543
ostat.pl. dráha 37 84544
ostat.pl. jiná plocha 595 848954
ostat.pl. manipulační pl. 24 46832
ostat.pl. neplodná půda 95 108106
ostat.pl. ostat.komunikace 183 177300
ostat.pl. silnice 69 151590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7961
ostat.pl. zeleň 32 324782
Celkem KN 3311 5418389
Par. DKM 3298 5375472
Par. KMD 13 42917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 53
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 307
LV 394
spoluvlastník 562

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2004 V katastrálním území se projevují důlní vlivy. Proto byla mapa původně vyhotovená podle Instrukce A digitalizována na KM-D v S-JTSK. 19.3.2008 byla převedena do ISKN jako KMD.
Ins. A 1:2000 31.12.1951 22.05.2004 reambulace v r. 1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 16:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.