k.ú.: 664227 - Kařez - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559903 - Kařez NUTS5 CZ0326559903
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3101
orná půda 275 2639061
zahrada 382 287845
travní p. mez, stráň 2 5161
travní p. 252 1094729
lesní poz les s budovou 2 120
lesní poz 11 134318
vodní pl. nádrž umělá 11 26547
vodní pl. rybník 7 537410
vodní pl. tok přirozený 57 13901
vodní pl. tok umělý 19 10073
vodní pl. zamokřená pl. 6 26505
zast. pl. zbořeniště 4 1048
zast. pl. 453 139246
ostat.pl. dráha 22 160725
ostat.pl. dálnice 22 162211
ostat.pl. jiná plocha 107 229928
ostat.pl. manipulační pl. 15 69601
ostat.pl. mez, stráň 2 904
ostat.pl. neplodná půda 6 25728
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3090
ostat.pl. ostat.komunikace 123 127138
ostat.pl. silnice 25 149642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18910
ostat.pl. zeleň 4 895
Celkem KN 1814 5867837
Par. DKM 1814 5867837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 249
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 449
byt.z. byt 9
obč.z. byt 33
Celkem JED 42
LV 506
spoluvlastník 758

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2006
ZMVM 1:2000 04.12.1986 16.06.2006
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 03:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.