k.ú.: 664260 - Kasalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575151 - Kasalice NUTS5 CZ0532575151
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1123963
zahrada 94 67163
ovoc. sad 1 5941
travní p. 34 230934
lesní poz ostat.komunikace 1 385
lesní poz 50 395884
vodní pl. nádrž umělá 1 706
vodní pl. tok přirozený 8 9060
vodní pl. tok umělý 5 4533
vodní pl. zamokřená pl. 1 3173
zast. pl. zbořeniště 2 913
zast. pl. 86 51410
ostat.pl. jiná plocha 28 22897
ostat.pl. manipulační pl. 29 90120
ostat.pl. neplodná půda 7 7364
ostat.pl. ostat.komunikace 40 50909
ostat.pl. silnice 7 25973
ostat.pl. zeleň 5 8733
Celkem KN 505 2100061
Par. DKM 505 2100061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 84
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 133
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.02.2015
DKM 1:1000 31.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 12.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 00:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.