k.ú.: 664316 - Polánka u Kasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557862 - Kasejovice NUTS5 CZ0324557862
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 858776
zahrada 40 30948
travní p. 120 688734
lesní poz 65 736253
vodní pl. nádrž umělá 4 1675
vodní pl. rybník 2 21783
vodní pl. tok přirozený 3 2542
vodní pl. tok umělý 2 2862
zast. pl. 47 29790
ostat.pl. jiná plocha 65 68335
ostat.pl. manipulační pl. 7 16758
ostat.pl. neplodná půda 7 7641
ostat.pl. ostat.komunikace 50 95272
ostat.pl. silnice 3 11045
ostat.pl. zeleň 15 12726
Celkem KN 526 2585140
Par. DKM 367 1991277
Par. KMD 159 593863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 45
LV 84
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2017
DKM-KPÚ 26.01.2011 1:1000 26.01.2011 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837 12.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 23:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.