k.ú.: 664359 - Kašnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 550256 - Kašnice NUTS5 CZ0644550256
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62072 - Klobouky u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 1503
orná půda 505 1165217
vinice mez, stráň 2 586
vinice 31 25046
zahrada 113 92068
ovoc. sad 24 41232
travní p. 13 10324
vodní pl. tok přirozený 125 20706
zast. pl. 153 65897
ostat.pl. dráha 5 13408
ostat.pl. jiná plocha 29 5299
ostat.pl. manipulační pl. 6 35906
ostat.pl. neplodná půda 5 835
ostat.pl. ostat.komunikace 118 24517
ostat.pl. pohřeb. 1 528
ostat.pl. silnice 24 43552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1337
ostat.pl. zeleň 70 10239
Celkem KN 1233 1558200
Par. DKM 1233 1558200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 151
LV 252
spoluvlastník 362

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.10.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 03:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.