k.ú.: 664391 - Kašperské Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 1066312
zahrada 502 291203
ovoc. sad 15 129896
travní p. 493 3489531
lesní poz 307 4832909
vodní pl. nádrž umělá 3 5226
vodní pl. tok přirozený 12 23141
vodní pl. tok umělý 3 1465
vodní pl. zamokřená pl. 2 2975
zast. pl. společný dvůr 10 716
zast. pl. zbořeniště 8 7195
zast. pl. 617 190611
ostat.pl. jiná plocha 224 149400
ostat.pl. manipulační pl. 77 84033
ostat.pl. neplodná půda 404 363923
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 821
ostat.pl. ostat.komunikace 319 324266
ostat.pl. pohřeb. 4 5501
ostat.pl. silnice 29 80632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 238424
ostat.pl. zeleň 20 16667
Celkem KN 3158 11304847
EN 3 3571
PK 219 818509
GP 233 1444955
Celkem ZE 455 2267035
Par. DKM 1990 1341667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 279
č.p. byt.dům 38
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
s roz.jed 3
Celkem BUD 613
byt.z. byt 235
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 39
obč.z. dílna 2
obč.z. rozest. 50
Celkem JED 373
LV 890
spoluvlastník 1527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.07.2010
THM-V 1:1000 05.06.1970 19.07.2010 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.05.2022 14:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.